Արտաշատ

Արտաշատը հիմնել և մայրաքաղաք է հռչակել Արտաշես Առաջին արքան: Արտաշես Առաջին թագավորը մեր ժողովրդի պատմության ընթացքում հանդես եկած քաղաքական և ռազմական ամենախոշոր գործիչներից էր: Հիմնադրման հավանական տարեթիվն է մ.թ.ա. 189թ.: Պատմիչների վկայությամբ` քաղաքը կառուցվել է Արաքս և Մեծամոր գետերի միախառնման վայրում: Այն բուռն զարգացում է ապրել Տիգրան Մեծի որդու` Արտավազդի օրոք:

1.Յուլիսիսն բնութագրող հատվածներն առանձնացրո՛ւ:
2. Վերնագրի՛ր պատմության  հատվածները:
3.Համաձա՞յն ես Օգիի այս մտքի հետ, ի՞նչ կավելացնես. «Քո կարծիքով, որտեղի՞ց   ծիրանը սնունդ առնում,— ասաց Օգին,— ջրից և անձրևից…»

Յուլիսիսի և կովի բարեկամությունը
Յուլիսիսը ելավ կովի տակից, հեռացավ և շարունակեց դիտել։ Կովը իր հերթին նայում էր Յուլիսիսին այնպես, որ փոքրիկ տղան հասկացավ, որ իրենք բարեկամացան։

Անհասկանալի ամբար
Տուն վերադառնալու ճանապարհին Յուլիսիսը կանգ առավ դիտելու, թե ինչպես է մյուս հարևանը ամբար շինում։ Այդ մարդը շատ բարձրահասակ էր, նյարդային և անհամբեր. նա չպետք է ձեռնարկեր այդպիսի աշխատանք։ Նա կատաղությամբ էր աշխատում, ամեն տեսակ սխալներ թույլ տալիս, Յուլիսիսը դիտում էր նրան ու ոչինչ չէր հասկանում։

Համբերատար Յուլիսիս

— Ճիշտ է, բայց դա չի վերաբերում ծիրաններին,— հանդիսավոր ասաց Օգին,— իսկ դու, Յուլիսիս,— ասաց նա,— գնա տուն։ Սա փոքր տղաների գործը չէ։ Վտանգավոր է։

Յուլիսիսը երեք քայլ հեռացավ, կանգնեց և դիտեց։ Նա վիրավորված չէր Օգիի հրամաններից։ Նա հասկանում էր օրենքը։ Նա պարզապես դեռ պետք եղածին չափ մեծ չէր։ Նա թեև ուզում էր հարգել օրենքը, բայց չէր կարողանում դիմանալ խմբի մեջ լինելու ցանկությանը։

Ծիրանը սնունդ է առնում ջրից ,արևից ու հողից:

English

1.This is Michael Jackson. He is a single.
2.This is Donabib Trump. He is a polic person.
3.This is Hovhannes Tumanyan . He is a poet.
4.This is Egishe Charenc. He is a poet.
5.This is Macaulay culkin. He is an actor.

1.Macaulay culkin was born in 1980,on Augusta 26.
He is an American actor culkin pose to prominence
as a child actor starring as Kevin McCallister in the first two films of the home Alone films series (1990 and 1992).

2.my favourite person is Mihran Tsarukyan.
He is an Armenian singer and actor. His debut
music vieo was released in 2011. He is known for his roles as Arzen or full house, and Gor on the Armenian Tv seriez hard Life. He is handsome and strong.

Սուսան Մարկոսյան «Գործնական քերականություն», գրքից կատարիր առ.20, 21

2․է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը, ա հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները:
Է,ի,ու,օ,ը,ա

3.Նախադասությունները լրացրու:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են`ա,է,ը,ի,օ,ու:
Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են`բ,գ,դ,զ,թ,ժ,լ,խ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,շ,չ,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,ք,ֆ:

4․Ձայնավոր հնչյունները փոխելով ստացիր նոր բառեր:

Պատ, դար, սար, բառ, տող, տուն,վարք, վիզ, հարկ, գարի, կարճ:

Պետ, դեր, սուր, բեռ, տաղ,տոն,վերք, վազ, գերի, կիրճ

5․Շարունակիր շարքը, գրիր ձայնավորով վերջացող բառ:

Օրինակ՝ գարի, կատու, օղի , մորի, երկու,լուսկի,պահածո

6․Ձայնավորով սկսվող ու վերջացող հինգ բառ գրիր:
Արքա, աբեղա, եզակի, ապակի,
Օղի,ուստա,ուստի,եղջերու,ամուրի

7․Միևնույն ձայնավորով վերջացող հինգ բառ գրիր:
Եզակի,այգի,ապակի,ուռի,գինի

8.Գրիր բառեր, որոնք իրարից մեկ բաղաձայնով են տարբերվում:

Օրինակ՝ պայտ-փայտ, գետ-կետ

Հայր֊մայր,լար֊ սար, գերի֊թերի, բարի֊գարի,
Տուն֊շուն

9․Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:
Խաղ ,ճնճղուկ ,ծուղակ

10․Ծ, ձ, ղ, ճ, ջ, փ, ը հնչյուններով սկսվող բառեր գրիր:
Ծեր ,ծառ
Ձյունը, ձայնեղ
Ղողանջ, ղեկ
Ճիշտ,ճակատ
Ջուր,ջութակ
Փետրվար, փափուկ
Ընթացիկ,ընկեր

11․ թուր, հուն, բուն բառերի մեջ ավելացրու յ հնչյուն, ինչ բառեր ստացար: Այդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

Թյուր կարծիք չունենաս իմ մասին։
Հայն ու հույնը ընկերացան ։
Ծիծեռնակը բույն է շինում։

12․Գրիր բաց թողնված ձայնավորները:

էլեկտրաէներգիա, լայնէկրան, տիեզերք, անօգնական, անորոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, նախօրոք, անընդհատ, հյուրընկալ, նորեկ։

13․Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

խաբել, համբերել, համբույր, փրփուր, ուրբաթ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, կողպեք, երգ, թագավոր, թարգմանել, կարագ, արդար, արդեն, արդյոք, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, համարձակ, բարձ, թխվածք, բարձր, հարձակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր:

04.10.2022

Թեմա՝ Կարգային միավորների բազմապատկումը

1,10,100,1000, 10000 և նման տեսք ունեցող թվերը կարգային
միավորներ են:
Կարգային միավորները բազմապատկելիս ստացվում է
դարձյալ կարգային միավոր, որի մեջ կա այնքան զրո, քանի զրո
որ կա բազմապատկվող կարգային միավորներում:
Օրինակ 10·100=1000 1000·100=100000 Ուրեմն Բնական թվի և կարգային միավորի բազմապատկման
արդյունքը ստանալու համար բնական թվին աջից պետք է կցագրել
այնքան զրո, քանի զրո որ կա կարգային միավորում:
Օրինակ` 542·100=54200

Բազմապատկե՛ք

1000 x 10 x 1000=10 000 000
100 x 1000000 =100 000 000
10 x 100 x 1000 x 10000=10 000000000
3289 x 100000 = 328900000
1000 x 3807 = 3807000
370 x 1000000 = 370000000
4375 x 100 = 437500
600·1000= 600000
100·7658= 765800
4895·1000= 4895000
650·100= 65000

Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
10×999=9990
99×100=9900
9990>9900

Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:

18:2=9
9-1=8(լ)
9+1=10(լ)
Պատ.՝ Առաջին անոթում 8լ
Երկրորդ անոթում 10 լ

Առաջադրանքներ 

1.Քո կարծիքով Օգին ինչո՞ւ էր կարծում, որ ծիրան գողանալը մեղք չէ:
Օգին շատ էր սիրում ծիրան ,դրա համար այդպես էր մտածում:

2.Տեքստից առանձնացրու մարդու անուն նշանակող բոլոր բառերը, ինչպե՞ս են դրանք գրվում:Էլ ո՞ր բառերն են գրվում այդպես:

Տղան,մարդ,երեխաները ,հարևան,էակ,նա

3.Քո կարծիքով ինչպիսի՞ առաջնորդ էր Օգին, խոսքերդ հիմնավորիր: 

Օգին համարձակ էր:
Օգին սպասեց այն մարդու վստահությամբ, որը գիտե, թե ինչ է անում և ինչ արդյունքի պիտի հասնի։ 

4.Կարդա առաջին պարբերությունը և մեկնաբանիր։ Քո կարծիքով ինչպե՞ս են բարեկամանում։ 

Ջերմ վերաբերմունք ցուցաբերելով:

Թեմա՝ Բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման և հանման նկատմամբ

1.Հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով.

25 x 2 + 25 x 3 + 25 x 5 =25*(2+3+5)=250

32 x 16 + 32 x 4 + 32 x 5 =32*(5+4+16)=32*25=800

27 x 18 + 27 x 2 + 27 x 80 =27*(18+2+80)=2700

87 x 15 — 87 x 13 — 87 x 1=87*(15-13-1)=87

2.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն

4 x 3 + 3 x 4= 24

4 x 8 +4 x 7 = 60

3.Սյունեն գրեց մի թիվ և բազմապատկեց այն 7-ով, ապա նույն թիվ բազմապատկեց 10-ով: Արդյունքները գումարելով նա ստացավ 85: Ո՞ր թվերն էր գրել։

10+7=17
85:17=5

Արաքս գետի մասին

Արաքսը (նաեւ՝ Արազ, Արաս, Արաքսի եւ Երասխ), հայկական լեռնաշխարհի ամենախոշոր գետերէն է։ Ունէ 1 072 կմ երկարութիւն, որու 200 քմ կը կազմէ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ սահմանը։ Հայաստանի գետերու մեծագոյն մասը (որոնց աւազանները, միայն վերցրած, կը կազմեն հանրապետութեան տարածքի 73,5 %-ը) կը պատկանէ Արաքսի աւազանին։

Բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր բառերը: Կարող ես դիմել բառարանի օգնությանը:
Սողալ-սահել

Բուսել-ծաղկել

Թևավոր- թև ունեցող

2. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

ուղի, ճամփա

3. Բառարանից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ բառի այլ հոմանիշները:

ուղի, արահետ, պողոտա

4. Ինչպիսի՞ն կարող է լինել ճանապարհը, գրիր ճանապարհը նկարագրող բառեր:

Ուղիղ ճանապարհ
Երկար ճանապարհ
Կարճ ճանապարհ

5.Ի՞նչ ճանապարհի մասին է խոսում Կոմիտասը:

Կոմիտասը խոսում է իր երազանքի ճանապարհի մասին:

6.Ներկայացրու մի հետաքրքիր դեպք, որ կարող է տեղի ունենալ այդ ճանապարհին:

7.Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը արտահայտիչ կարդա, ձայնագրիր, պատրաստիր տեսանյութ կամ ռադիոնյութ:

Գործնական քերականություն․ հնչյուն և տառ

1․ Հաշվիր և գրիր, թե տրված բառերը քանի հնչյուն և քանի տառ ունեն՝ մորաքույր, ամենաերկար, հնդկահավ, երազանք, որսորդ, ամենաորակյալ, եղևնի, եվրոպական, ամերիկյան:

մորաքույր-8 տառ ,8 հն.
ամենաերկար֊10 տառ,11 հն.
հնդկահավ֊8 տառ,9 հն.
երազանք֊7 տառ ,8 հն.
որսորդ֊6 տառ ,հն.7
ամենաորակյալ-12 տառ,13 հն.
եղևնի֊5 տառ ,7հն.
եվրոպական֊9 տառ,10 հն.
ամերիկյան֊9 տառ,9 հն.

2. Հայոց լեզվի գրքի ուղղագրական բառարանից ( էջ 120) օգտվելով՝ գրիր բառեր, որոնք սկսվեն Ո կամ Ե տառով, հաշվիր դրանց հնչյունների և տառերի քանակը, եթե տառերն ու հնչյունները քանակով չեն համապատասխանում, գրավոր բացատրիր պատճառը:
Եղեգ 4տառ ,5 հ.
Եռյակ 5տառ,6 հ.
Երկարօրյա 9տառ,10 հ.
Երկճյուղ 7 տառ,8 հ.
Ողբ 3տառ,4 հ
Ոսոխ 4տառ ,5 հ.
Որթ 3տառ, 4 հ.
Որակյալ 7 տառ, 8 հ.
Ե գրվում է ,հնչում է` ե, է
Ո գրվում է , հնչում է`վ,ո

3․ Գրիր 10 բառ, որոնց հնչյունները ու տառերը հավասար են։
Մոր
Կոր
Շոր
Աստղ
Անուշ
Բարի
Տարի
Տառեր
Բառեր
Սարեր

4․ Գրիր 10 բառ, որոնց հնչյունները ավելի շատ են, քան տառերը։

Ելևէջ
Եղբայր
Եղեգ
Եղինջ
Եղյամ
Երբ
Երաժտշախումբ
Երբեք
Երբևէ
Ողբ